Weerbaarheidstrainingen.

Weerbaarheid is een breed begrip. We hebben het geregeld over weerbaarheid, maar wat is het eigenlijk? Wat verstaan we onder weerbaarheid.

Op een ouderavond wordt deze vraag vaak beantwoord met:

          Respect

          Voor jezelf opkomen

          Grenzen aangeven

          Assertiviteit

          Zelfvertrouwen

Dit zijn inderdaad aspecten die te maken hebben met weerbaarheid.

In het kort gaat weerbaarheid over: Goed zijn voor mezelf en de ander.

Wat me ook doet denken aan de woorden van Jezus: “Heb je naaste lief als jezelf.”

 

Weerbaarheidstrainingen kun je individueel volgen en in groepsverband. Hieronder leg ik kort uit hoe de training eruit kan zien. Uiteraard stem ik in mijn trainingen af op de hulpvraag die er ligt. We werken samen aan hetzelfde doel.

Een Groepstraining:

Het is altijd mooi als een groep de kans krijgt om hiermee aan de slag te gaan.

Het fijn hebben op school is iets wat ieder kind, leerkracht en ouder wil. En terecht. Kinderen brengen veel tijd door op school.

Soms kan het zo zijn dat een groep sterker kan worden in goed zijn voor mezelf en de ander.

De groepstraining is psycho-motorisch opzet. Door de vaardigheden fysiek te oefenen leren kinderen hoe ze bijvoorbeeld stevig kunnen staan en zo hun grenzen aan te geven.

De opzet van een groepstraining ziet er als volgt uit:

  • Observatie in de groep en nagesprek met leerkracht(en)

  • 1 lesdag op school waarin ik gesprekjes voer met groepjes kinderen op de ochtend.

  • ’s Middags maken we met elkaar een wens voor de groep en maken we afspraken die gaan helpen om deze wens te halen.

  • 6 weerbaarheidslessen soms sekse specifiek (jongens en meisjes apart) Na de lessen een kort nagesprek met de leerkracht(en). De lessen zijn 45 min. per groep en bij één van de lessen is er ook een groepsleerkracht aanwezig. (bij de jongens of de meisjes) Zo kunnen jullie de taal en de oefeningen meenemen de groep in.

Uiteraard stem ik af op de hulpvraag van de groep en de leerkracht.