Co-teaching

Of zoals ik het nog liever zou noemen: coach-teaching.

Bij co-teaching zijn er twee leerkrachten op een groep. Bij coach-teaching moet je nog meer denken aan coaching on the job. Coach-teaching is een effectieve manier om de handelingsbekwaamheid van de leerkracht te vergroten. Het is een intensieve manier van coachen die vooral effectief is als er belemmeringen worden ervaren, of die op korte termijn de aandacht verdienen.

Bijvoorbeeld bij intensieve groepen. Indien mogelijk is bij zo’n groep gekozen voor een passende leerkracht. Dit betekent wel dat er van deze leerkracht veel wordt gevraagd. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat deze leerkracht ondersteund wordt.

Ook voor startende leerkrachten kan dit zeer effectief zijn. Een groot deel van de week staan ze zelf voor de groep, maar ze krijgen ook de kans om zich nog even op te trekken. 

Inzetten op een leerkracht is inzetten op onderwijs!

Zoals een leerkracht die ik coach zelf aangaf:

“het is niet dat ik niet functioneer, ik wil gewoon graag beter worden en dus wilde ik een coach.”

Coach-teaching kun je als volgt inzetten:

Optie 1:

5 weken lang kiezen we per week 2 momenten waarop we samen voor de groep staan. Dit kan flexibel ingezet worden, waarbij het wel drie aaneengesloten uren moeten zijn.

Naast deze  uren voor de groep is er ieder contactmoment ook een coach gesprek.

De uren zijn dan zo verdeeld: 2,5 uur samen voor de groep 30-45 minuten coach gesprek.

Optie 2:

10 weken kiezen we 1 moment per weer waarop we samen voor de groep staan. Hierbij staan we samen 3 uur voor de groep en hebben we 45 minuten een coach-gesprek.

Uiteraard sta ik ervoor open om het gesprek aan te gaan om samen te ontdekken wat voor jullie/jou het meest passend is!