Leren Zichtbaar maken

Als je nadenkt over Leren Zichtbaar maken, dan komen veel scholen snel uit op de leermuur ook wel bekend als data-muur of doelenmuur. Je hebt heel veel mogelijkheden om een leermuur vorm te geven. Wat is nu een goede leermuur? Hieronder de kaders waarbinnen ik een leermuur creëer:

  • Het onderwerp (thema) voor de leermuur wordt samen met de groep gekozen. (Het is hun leermuur en creëert eigenaarschap)
  • We starten met het maken van groepsafspraken en deze worden door de leerlingen ondertekend en hierna krijgen ze een plek op de muur.
  • Kies drie vakken om doelen zichtbaar te laten groeien.
  • Kies één sociaal emotioneel doel die je zichtbaar laat groeien (dit kan ook een groepsafspraak zijn)
  • Voor de vakken waarvan je geen doel zichtbaar laat groeien kun je kiezen om op te hangen wat jullie op dit moment aan het leren zijn. (bijv. de leerlijnen of toetsdoelen)

Waarom leermuur?

Ik kies heel bewust om het een leermuur te noemen. Op deze muur is namelijk te zien wat we aan het leren zijn, wat we hebben geleerd of nog willen leren. Het is niet alleen een verzameling van data. Dan zou je het ook prestatiemuur kunnen noemen. Door er echt een leermuur van te maken, is het voor iedereen die het lokaal binnenkomt lopen meteen zichtbaar wat er geleerd wordt.